فلزیاب زدتو۵۰۰۰

فلزیاب زدتو۵۰۰۰ فلزیاب زدتو۵۰۰۰ سیستم فلزیاب زدتو فلزیاب تک وپالسی است. ودر قسمت فلزیاب هاب تک کشور دسته بندی میشود. ودقت بسیار بالایی برای پیدا کردن طلا و فلزهای با ارزش استفاده میشود. شرکت زرشناسان پرکار امد ترین فلزیاب های خود ره به فروش گزاشته است که نام یکی از این دستگاه ها زد تو ۵۰۰۰میباشد. این سیستم قدرتمند lorenz […]

فلزیاب تامیکس۸۰

فلزیاب تامیکس۸۰: فلزیاب تامیکس۸۰یک ردیاب ۵انتنه تکدسته وقدرتمند میباشد. این سری از ردیاب ها دارای ۵انتن برای ارسال و دریافت فرکانس دارد. که به وسیله اپراتور کار میکند و فقط برای هدایت اپراتو نیاز به یک نفر است. و این دستگاه دقت بیشتری از دستگاه هی یک یا دو انتنه دارد. و دارای بالانس اتومات میباشد. ویژگی های ردیاب TOM […]