دستگاه فلزیاب Evolution

دستگاه فلزیاب Evolution دستگاه فلزیاب Evolution مناسب برای شکارچیان گنج، جویندگان طلا و باستان شناسان است که به دنبال اشیا دفن شده،   مصنوعات پنهان یا سایر اشیاء گمشده هستند از فلزیاب و اسکنر  زمین حرفه ای  Evolution Ntx 3D Okmمیتوانند برای پیدا کردن گنجینه ها و آثار دفن شده، جعبه های عتیقه،صندوقچه ها، اتاقها و گورستانها استفاده کنند.   برخلاف سایر فلزیاب ها، OKM […]

ارتباط با ما